top of page

หน่วยที่ 3 : การแก้ปัญหา

         ยินดีต้อนรับผู้เรียนเข้าสู่บทเรียน หน่วยที่ 3 เรื่องการแก้ปัญหา ซึ่งจะพาผู้เรียนไปเรียนรู้การแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี

และการแก้ปัญหาด้วยการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา รวมไปถึงการแก้ปัญหาด้วยการเขียนแผนผังลำดับภาพ (Flowchart) ซึ่งเป็นขั้นตอนการแก้ปัญหาที่นักวิเคราะห์ระบบและโปรแกรมแกรมเมอร์มืออาชีพทั้งหลายทำกัน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. ออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ได้

2. วิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ได้

โดยในหน่วยที่ 3 นี้ จะแบ่งเป็น 2 กิจกรรมใหญ่ๆ  ดังที่แสดงด้านล่าง ซึ่งผู้เรียนสามารถคลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อเข้าสู่บทเรียน

bottom of page