: วิชาการแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี

        ผู้เรียนกรอกข้อมูลส่วนตัวก่อนเรียน เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยข้อมูลที่จะต้องกรอกเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนตัวผู้เรียน ข้อมูลการใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้งานมือถือ ทัศนคติต่อการเรียน
ความคาดหวังต่อครูผู้สอน ให้ผู้เรียนกรอกข้อมูลที่ลิงค์ด้านล่าง 

>>> คลิกกรอกข้อมูลก่อนเรียน

>>> กิจกรรม สนุกคิดกับ Kidbright

>>> กิจกรรม Smarth Light

>>> ข้อสอบปลายภาค1

>>> ข้อสอบปลายภาค2

Call

T: 054-271399  

 

Follow me

 

© 2016 by Kru binary.

 Cheahomwittaya School.

  • Facebook - White Circle