: วิชาคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

เอกสารสำหรับใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ :

2. กิจกรรมปริศนาจำนวนเฉพาะ : หาจำนวนเฉพาะ   ไฟล์ word     ไฟล์ PDF

3. กิจกรรม ห.ร.ม. และ ค.ร.น.    ใบความรู้     ใบงาน

กิจกรรมที่ 1 เรื่องการแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานอื่นๆ

ดาวโหลด      ใบความรู้      ใบงาน

กิจกรรมที่ 2 เรื่องการแปลงเลขฐานอื่นๆ เป็นฐานสิบ

กิจกรรมที่ 3 เรื่องการแปลงเลขฐานอื่นๆ เป็นฐานอื่นๆ

ดาวโหลด      ใบความรู้      ใบงาน

กิจกรรมที่ 4 เรื่องการบวกเลขฐาน

กิจกรรมที่ 5 เรื่องการลบเลขฐาน

Call

T: 054-271399  

 

Follow me

 

© 2016 by Kru binary.

 Cheahomwittaya School.

  • Facebook - White Circle