แบบทดสอบ

คำชี้แจง : ให้ผู้เรียนคลิกที่ "คลิกทำแบบทดสอบก่อนเรียน" เพื่อทำแบบทดสอบก่อนเรียน และ
คลิกที่ "คลิกทำแบบทดสอบหลังเรียน" เพื่อทำแบบทดสอบหลังเรียน ในแต่ละหน่วยการเรียน

หน่วยที่ 1

หน่วยที่ 1 เรื่อง รู้จัก C# และ Visual C# 2015

หน่วยที่ 2

หน่วยที่ 2 เรื่อง  หลักการเขียนโปรแกรมภาษา C# 

หน่วยที่ 3

หน่วยที่ 3 เรื่อง  การแก้ปัญหา

หน่วยที่ 4

หน่วยที่ 4 เรื่อง  การควบคุมทิศทางและการทำงานของโปรแกรม

หน่วยที่ 5

หน่วยที่ 5 เรื่อง  ออกแบบและพัฒนาชิ้นงาน

Call

T: 054-271399  

 

Follow me

 

© 2016 by Kru binary.

 Cheahomwittaya School.

  • Facebook - White Circle